It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 47
Гостей: 47
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економіка праці » Статистика праці

ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЇЇ ВИДИ
Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або упов-новажений орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов вико-нуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, резуль-татів його праці та господарської діяльності підприємства.
Витрати на оплату праці складаються з:
1) фонду основної заробітної плати;
2) фонду додаткової заробітної плати;
3) інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у ви-гляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робіт-ників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особ-ливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них нале-жать виплати у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені за-значеними актами норми.
Під час складання статистичної звітності з праці показуються грошові суми, нараховані до виплати згідно з платіжними документами, за якими з працівниками були проведені розрахунки по за-робітній платі (номінальна заробітна плата). Зазначені суми пода-ються «брутто», тобто включаючи податки та інші утримання відповідно да законодавства («нетто» — грошові суми, нараховані до виплати без прибуткового податку та обов’язкових внесків пра-цівника до фонду соціального страхування і пенсійного фонду).
До складу витрат на оплату праці включаються всі витрати підприємства на оплату праці незалежно від джерела фінансу-вання цих виплат.
Суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, включаються в фонд оплати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у звітному місяці. Суми, що припа-дають на дні відпустки в наступному місяці, включаються в фонд оплати праці наступного місяця.
При натуральній формі оплати праці та наданні соціальних пільг зазначені виплати у звіт з праці включаються в сумі, обчис-леній виходячи з середньої ціни реалізації за звітний період.
Якщо продукція надана безкоштовно, то розмір заробітної плати в цьому випадку дорівнює повній вартості цієї продукції; якщо вона надана за зниженими цінами — то різниці між вартіс-тю проданої за зниженими цінами продукції і її повною вартістю.
Усі види нарахувань в іноземній валюті включаються до фон-ду оплати праці в національній валюті України в сумі, яка визна-чається шляхом перерахування іноземної валюти за курсом Наці-онального банку України на дату їх нарахування.
Дані про фонд оплати праці за відповідний період минулого року при складанні звітів з праці показуються згідно з методоло-гією, яка прийнята у звітному періоді поточного року.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЇЇ ВИДИ» з дисципліни «Статистика праці»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Підключення та основні сервіси Internet
Аудит неоплаченого капіталу
Викид плазми на Сонці досяг Землі
Теорія інвестиційного портфеля


Категорія: Статистика праці | Додав: koljan (26.02.2011)
Переглядів: 2032 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

www.oncesearch.com

суррогатная мать это