It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 47
Гостей: 47
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економіка праці » Статистика праці

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Для вивчення впливу окремих чинників на динаміку продук-тивності праці може використовуватися індексний метод, метод ланцюгових підстановок, метод групувань, кореляційний та інші статистичні методи.
Прикладом використання індексного методу є побудова інде-ксів продуктивності праці змінного складу, постійного складу і впливу структурних зрушень за сукупністю підприємств. За до-помогою цих індексів аналізується динаміка середнього рівня продуктивності праці деякої сукупності виробничих одиниць під впливом двох чинників.
Розглянемо факторний аналіз впливу використання робочого часу на продуктивність праці за допомогою методу ланцюгових підстановок. На рівень і динаміку середньомісячного виробницт-ва продукції в розрахунку на одного працюючого впливають такі чинники:
• середньогодинне виробництво продукції в розрахунку на одного робітника (позначимо його рівень у базисному періоді а0, а у звітному періоді а1);
• середня фактична тривалість робочого дня (позначимо її рі-вень у базисному періоді b0, а у звітному періоді b1);
• середня фактична тривалість робочого періоду в днях (по-значимо її рівень у базисному періоді с0, а у звітному періоді с1);
• частка робітників у загальній чисельності працюючих (по-значимо її рівень у базисному періоді d0, а у звітному періоді d1).
Уведемо таке позначення: W0 — середньомісячне виробни-цтво продукції на одного працюючого в базисному періоді, a W1 — середньомісячне виробництво продукції на одного пра-цюючого у звітному періоді.
Абсолютна зміна середньомісячного виробництва одного пра-цюючого характеризується різницею:

Відносна зміна відбивається таким індексом:

Визначимо вплив кожного з чотирьох чинників окремо. Пере-дусім виразимо вплив зміни частки робітників у загальній чисе-льності працюючих на зміну середньомісячного виробництва (при цьому звернемо увагу на те, що a0b0c0 — середнє місячне вироб-ництво в розрахунку на одного робітника, яке можна розглядати як якісний показник).
— в абсолютному виразі;
— у відносному виразі.
Другим чинником розглянемо тривалість робочого періоду в днях (при цьому a0b0 — середньодобове виробництво, яке можна також розглядати як якісний чинник).
— в абсолютному виразі;
— у відносному виразі.
Покажемо тепер, як оцінити вплив третього чинника — зміни тривалості робочого дня:
— в абсолютному виразі;
— у відносному виразі.
Визначимо, як змінилося середньомісячне вироблення за ра-хунок зміни середньогодинного рівня продуктивності праці:
— в абсолютному виразі;
— у відносному виразі.
Взаємозв’язок між абсолютними приростами виражається у вигляді адитивного рівняння зв’язку:

а взаємозв’язок між відносними показниками (індексами) зміни продуктивності праці за рахунок різних чинників виражається у вигляді мультиплікативного рівняння зв’язку:

Метод групувань дає змогу встановити наявність або відсут-ність зв’язку, характер залежності між певним чинником і продуктивністю праці. З цією метою сукупність (підприємства, дільниці виробництва, працівники), що вивчається, групується за фактор-ною ознакою. Наприклад, підприємства за рівнем спеціалізації виробництва, механізації виробничого процесу, плинності кадрів або за ознакою, що нас цікавить. Працівники групуються за рів-нем кваліфікації, стажем, віком або іншими ознаками. У кожній виділеній групі обчислюється середній рівень продуктивності праці. Далі за результатами розрахунків будується варіаційний ряд у порядку зростання факторної ознаки:

Групи одиниць сукупності
за факторною ознакою Кількість одиниць
сукупності в групі Середній рівень продук-тивності праці в групі
1 n1 W1
2 n2 W2
3 n3 W3

Якщо з переходом від групи до групи рівень продуктивності праці загалом зростає, можна зробити висновок про існування прямої залежності між цим чинником і рівнем продуктивності праці. Якщо з переходом від групи до групи рівень продуктивно-сті праці загалом знижується, то це можна розглядати як свідчен-ня наявності оберненої залежності. Якщо рівень продуктивності праці приблизно однаковий у всіх групах або змінюється хаотич-но, то зв’язок між вибраною ознакою і рівнем продуктивності праці відсутній або дуже слабкий.
Кореляційний аналіз дає змогу встановити не тільки факт на-явності залежності, а й виразити це кількісно, а саме:
1) знайти аналітичний вираз зв’язку — рівняння регресії, що показує залежність продуктивності праці від одного або кількох факторних ознак:

Вирішення цієї задачі передбачає визначення параметрів рів-няння регресії;
2) виміряти рівень зв’язку, тобто кількісно оцінити, наскільки сильно залежить продуктивність праці від чинників, що вивча-ються. З цією метою застосовують коефіцієнт кореляції, кореля-ційне відношення та інші показники.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ» з дисципліни «Статистика праці»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Чиста теперішня вартість
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ КОМЕРЦІЙ...
У Британії сфотографували "нове чудовисько Лохнесське"
Поточний стан об'єкту «Укриття» на ЧАЕС
Довірчі (трастові) послуги


Категорія: Статистика праці | Додав: koljan (26.02.2011)
Переглядів: 1185 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

https://topobzor.info

Продать рожь в Донецкой области

www.xn----7sbajornvhu8c.com.ua/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/