It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 73
Гостей: 73
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економіка праці » Статистика праці

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИ-КОРИСТАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ У ВАРТІСНОМУ ВИРАЗІ ТА МЕТОДИКА ЇХ РОЗРАХУНКУ
Ефективність функціонування робочих місць у часі визнача-ється віддачею вартості продукції, виробленої на тому чи іншому робочому місці в процесі виробництва. Нами розроблена система показників статистичного аналізу використання робочих місць у вартісному виразі та методика їх розрахунку.
Середня віддача робочого місця (Q) або групи робочих місць у гривнях розраховується таким чином:

де Q — фактична вартість виробленої продукції у виробничому підрозділі, що розглядається (цеху, лінії, бригаді), у грн;
ƒ — кількість робочих місць виробничого підрозділу (цеху, лінії, бригади), що розглядається, в одиницях.
Максимальна віддача робочого місця (Qmax) у гривнях дорівнює:

де I — максимальний рівень функціонування робочого місця в часі;
— значення інтегрального коефіцієнта функціонування всіх робочих місць, у підрозділі (цеху, лінії, бригаді), що розглядається.
Фактична віддача робочого місця (Qi) у вартісному виразі ви-значається:

де — значення інтегрального коефіцієнта функціонування кожного робочого місця в підрозділі (цеху, лінії, бригаді), що розглядається.
Добуток розкладається на 2 співмножника та перший з яких являє собою середню віддачу кожного ро-бочого місця в гривнях (Q), а другий — індекс коливання функ-ціонування робочого місця в часі тобто формула набуває такого вигляду:

Запропонована система статистичної оцінки функціонування робочих місць у часі на промислових підприємствах сприяє: по-слідовній оптимізації робочих місць на підприємстві; максималь-ному отриманню продукції з кожного робочого місця; досягненню і дальшій підтримці збалансованості робочих місць і працюючих; максимальній мобілізації всіх резервів підприємства.

Таблиця .1
РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНИХ І ЧАСТКОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ
Цех механічний, зміна 2, декада 1 + 2, маршрут № 2
Загальний установлений фонд часу роботи одного робітника (людино-год.) — 160
Загальний установлений фонд часу роботи одиниці виробничого устаткування (верстато-год.) — 160
Номер або код робочого
місця
по маршруту Кількість виробничих
робітників, які
обслуговують робоче місце
(за нормативом), чол. Фактична кількість виробничих робіт-ників, що обслуго-вують робоче міс-це, чол. Вид, марка
устаткування Кількість
виробничого устат-кування на робочо-му місці (за норма-тивом), од. Фактична кількість виробничого устат-кування, розташо-ваного на робочому місці, од.
000 80 81 0000 r0

2 3 4 5 6 7
001 1 1 0001 1 1
002 1 1 0002 21 1
003 2 1 0003 2 2
004 3 4 0004 2 1
005 3 2 0005 2 1
006 4 2 0006 2 2
007 2 2 0007 1 1
У цеху
18 13  11 9

Номер або код робочого
місця
по маршруту Утрати часу робітників на робочому місці в люд.- год. за максиму-мом Утрати часу від недостатнього використання виробничого устаткування у верстато-год. за максимумом Часткові коефіцієнти забезпечення та використання основних елементів промислового виробництва на робочих місцях
Коефіцієнт за-безпеченості робочого місця працівниками Коефіцієнт забез-печеності робочо-го місця промис-ловим устаткуванням Коефіцієнт
використання
робочого часу
на робочому місці
0002 8 9 10 11 12
001 18,0 40,0 1,0 1,0 0,88
002 25,0 36,0 1,0 1,0 0,84
003 38,0 25,0 0,5 1,0 0,76
004 100,0 118,0 1,33 0,5 0,84
005 58,0 180,0 0,67 0,5 0,63
006 70,0 115,0 0,5 1,0 0,78
007 35,0 45,0 1,0 1,0 0,89
У цеху 344,0 629,0 0,72 0,82 0,83
Табличний алгоритм:
Номер або код робочо-го місця
по маршру-ту Інтегральний коефіцієнт забезпечення та використання основних елементів промислового ви-робництва на робочих місцях Інтегральний
коефіцієнт забезпечен-ня та використання ос-новних елементів про-мислового
виробництва на
робочих місцях
Коефіцієнт викори-стання промисло-вого устаткування на робочому місці Коефіцієнт забез-печеності робочо-го місця основни-ми елементами виробництва Коефіцієнт вико-ристання робочо-го місця основ-ними елементами виробництва Сукупний кое-фіцієнт викори-стання живої праці на робо-чих місцях Сукупний коефі-цієнт викорис-тання уречевле-ної праці на робочих місцях
000
2 13 14 15 16 17 18
001 0,75 1,0 0,66 0,88 0,75 0,66
002 0,76 1,0 0,64 0,84 0,76 0,64
003 0,92 0,5 0,70 0,38 0,92 0,35
004 0,59 0,67 0,50 1,12 0,30 0,33
005 0,56 0,34 0,35 0,42 0,28 0,12
006 0,64 0,5 0,50 0,39 0,64 0,25
007 0,86 1,0 0,77 0,89 0,86 0,77
У цеху 0,56 0,59 0,49 0,60 0,46 0,27

Гр. 14 = Гр. 10  Гр. 11 Гр. 15 = Гр. 10  Гр. 11 Гр. 16 = Гр. 10  Гр. 12 Гр. 17 = Гр. 11  Гр. 13 Гр. 18 = Гр. 11  Гр. 12  10 = = Гр. 14  Гр. 15 =
= Гр. 16  Гр. 17

Ви переглядаєте статтю (реферат): «СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИ-КОРИСТАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ У ВАРТІСНОМУ ВИРАЗІ ТА МЕТОДИКА ЇХ РОЗРАХУНКУ» з дисципліни «Статистика праці»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЗМІСТ ТА МЕТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОДУКТОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІ...
ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙ
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народн...


Категорія: Статистика праці | Додав: koljan (26.02.2011)
Переглядів: 760 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

www.ry-diplomer.com

https://agroxy.com

www.4motors.com.ua