It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 37
Гостей: 37
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Екологія » Геофізична екологія

Добування корисних копалин та його наслідки
Ще в 70-х роках XX ст. багато геологів висловили версію про те, що наша планета є повноцінним живим утворенням, подібним будь-якому іншому живому організмові, проте зі своїми просторо­ во-часовими масштабами. Відповідно до гіпотези “живої Землі”, рудні поклади та інші корисні копалини - це органи Землі, відпо­ відальні за процеси й життєдіяльності на всіх етапах земної еволюції. При вертикальних енергоперетоках між магнітосферою, іоно­ сферою, стратосферою, тропосферою і літосферою Землі в мантію планети може надходити значна кількість енергії. Є аномальні ділян­ ки планети, де ці процеси відбуваються особливо інтенсивно. На­

приклад, Бермудський трикутник якраз є тим місцем на Землі, де здійснюється дуже ефективний вертикальний енергоперетік. У Росії геліоактивними є Кунгуро-Солікамська зона та Алтайсько-Саянська складчаста область ( Дмитриев, 2001). Родовища корисних копалин (особливо досить великі їх скуп­ чення) являють собою своєрідну електропроводку Землі. Коли у верхніх шарах атмосфери накопичується досить великий надлишок енергії, вона по електропровідних каналах у тілі Землі може надхо­ дити в глибини. І, навпаки, якщо в результаті геодинамічних про­ цесів у різних шарах кори і астеносфери планети нагромаджується глибинна енергія, то по цих же вертикальних струмопровідних структурах вона піднімається вверх. Тоді ми спостерігаємо різні аномальні явища, в тому числі т. зв. “літаючі тарілки”, тобто ку­ льові, смугові, кільцеві та інші світні утворення. Це, висловлюю­ чись термінами фізики енерготрансляцій, ніщо інше, як збуджений ефір, або ефіродомени. Тут ми впритул підійшли до сприйнятгя і розуміння “вогневих тіл”. З цієї точки зору діяльність людини по розробці родовищ ко­ рисних копалин є планомірне знищення життєво важливих артерій планети, які дозволяють їй підтримувати енергетичний баланс між внутрішнім і зовнішнім енергетичним середовищем. Добувна про­ мисловість, таким чином, порушує довготривалі носії геолого-геофізичних закономірностей. Гірські породи верхньої частини літосфери, що перебувають під впливом інженерно-господарської діяльності людей, називаються геологічним середовищем. З розвитком людського суспільства ан­ тропогенний вплив на геологічне середовище безперервно зростає. Цей вплив змінює природні геологічні процеси, перетворює їх на антропогенні (інженерно-геологічні) процеси, які пошкоджують навколишнє середовище. У середині XX ст. людина, за визначен­ ням акад. Вернадського В. І., стала найбільшою геологічною си­ лою на нашій планеті, а господарська діяльність людей порушила планетарний геологічний кругообіг речовин і почала викликати інженерно-геологічні процеси, адекватні природним і навіть по­ тужніші за них. Протягом XX ст. практично перестали існувати понад 150 тис. родовищ, що мали, на думку вчених, значення важливих про­ відників енергії. Фактично здійснено відрізання електропроводки Землі, яка з’єднувала її глибини з поверхнею і далі - з Космосом. При цьому не відпала потреба у трансляції енергії Землі по верти­ калі залежно від геомагнітних та іоносферних процесів та збурень в атмосфері. Тому цю роль взяли на себе розломи у земній корі.

Вони почали активізовуватися, оживати, в результаті чого зміни­ лися геодинамічні умови та електромагнітний каркас Землі. Інтен­ сивно змінюються також фізико-хімічні процеси на її поверхні. Педосфера, гідросфера і атмосфера насичуються технофільними (в основному металами) елементами. Є й інший наслідок цієї діяльності. У результаті добування ко­ рисних копалин, відкачування нафти, газу і підземних вод утворю­ ються підземні пустоти. Лише в Росії, наприклад, щорічно ство­ рюється до 3 млрд м3 пустот, а площа, охоплена антропогенними порушеннями літосфери, складає понад 5 % території держави. Подібній стан і в нашій країні. Ці порушення призводять, як пра­ вило, до активізації небезпечних стихійних явищ: зсувів, обвалів, землетрусів, селів та снігових лавин. У районах розташування шахт мають місце підтоплення населених пунктів, через просідання грун­ ту виникають тріщини фундаментів, стін будівель, що веде до ве­ ликих економічних збитків, соціально-психологічного напружен­ ня серед місцевого населення. В районах добування вугілля, руди, нагромаджуються великі об’єми гірських порід. Ці відходи займають значні площі (на Ук­ раїні - в Донбасі, Львівсько-Волинському басейні) і служать дже­ релами забруднення ґрунту. В Донбасі у відвалах сконцентровано біля 8 млрд т відходів. Зайнята ними площа перевищує 10 тис. га. Загалом на несільськогосподарське використання у цьому регіоні припадає 14,5 % загальної площі. Всі землі ландшафтів відзнача­ ються високим ступенем деградації (хімічне забруднення, втрати гумусу, просідання). В суху погоду відвали пилять, а пил розноситься в радіусі 5... 10 км. Відвали навколо вугільних шахт часто самозагоряються і тривалий час димлять. Пил і дим значно знижують прозорість ат­ мосфери. Мають місце часті вибухи метану на шахтах у багатьох країнах світу, в т.ч. і в Україні, які призводять до загибелі багатьох людей. Вважається, що регіони добування нафти і газу є також джерелами надходження в атмосферу метану, радону тощо. Не зупиняючись детально на суті техногенного фізичного за­ бруднення і його ролі у формуванні загальної геоекологічної ситуа­ ції варто зауважити, що геолого-тектонічні структури та елементи, активізовані господарською діяльністю людини, за певних умов можуть створювати надзвичайно несприятливі умови для живих організмів, в т. ч. і для життєдіяльності людей. Оскільки пустоти в глибинах Землі, тріщинуваті зони здатні виступати по відношенню до фізичних полів концентраторами і

провідниками, то в цьому випадку можливе оперування таким тер­ міном як геотехнічна патогенна зона. Тим самим підкреслюється участь, крім геологічного компонента, техногенезу в створенні умов, які призводять до патології живих організмів.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Добування корисних копалин та його наслідки» з дисципліни «Геофізична екологія»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Аудит обліку витрат на формування основного стада
Поняття ISDN
Кредитний договір — основа кредитних взаємовідносин
Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному...
ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ


Категорія: Геофізична екологія | Додав: koljan (20.04.2013)
Переглядів: 1215 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

отзывные кампании хонда

https://bestseller-sales.com