It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 60
Гостей: 60
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Екологія » Геофізична екологія

Особливості поширення хімічних елементів у біосфері
При геохімічній характеристиці біосфери, як цілісної системи, необхідно оперувати статистично допустимими середніми значен­ нями, які властиві окремим її компонентам: земній корі, океану, педосфері і т. д. В гой же час хімічний склад кожного конкретного, реально існуючого природного об’єкта (гірської породи, річкової води, грунту в певному місці) обов’язково має відмінні ознаки від складу аналогічних об’єктів у іншому місці. Геохімічна неод­ норідність простору біосфери є не окремим випадком, а її харак­ терною властивістю, на що впливає велика кількість незалежних причин. Однак, середній вміст хімічних елементів являє собою нор­ му - геохімічний фон ляя даного об’єкта навколишнього природ­ ного середовища. На геохімічному фоні даного типу об’єктів ви­ діляються геохімічні аномалії. В екологічній геохімії аномалією є відхилення від еколого-геохімічних норм, властивих певному району, геохімічному ландшафту або типу ґрунту, водам, видам рослин, тваринним організмам і т. д. Геохімічна неоднорідність найбільш чітко проявляється на по­ верхні земної кори у зв’язку з неоднаковим складом гірських порід. Власне геохімічною аномалією вважаються ділянки зі значно підвищеним чи зниженим (у порівнянні з фоном) вмістом хімічних елементів чи ізотопів одного і того ж елемента. Елементи, за вмістом яких виявляють аномалії, називають елементами-індикагорами. На вміст у рослинах цілого ряду елементів (в першу чергу ме­ талів: РЬ, Си, Тп, Мо та ін.), крім в и д о в и х ознак, суттєво вплива­ ють геохімічні (ландшафтно-геохімічні) умови зростання. При цьо­ му особливий вплив має склад ґрунту. Оскільки основна частина мінеральних речовин у рослини надходить через кореневу систему з ґрунтового розчину, то надлишок чи недостача певних елементів у ґрунті впливає на їх вміст у рослинах. Суттєве підвищення концентрації певних хімічних елементів на окремих ділянках біосфери призвело до еволюційної здатності де­ яких рослин розвиватись лише при високому вмісті цих елементів. Такі рослини отримали назву рослин-індикаторів. Серед них ви­

діляють універсальні і локальні. Перші ростуть виключно в райо­ нах із підвищеним вмістом конкретного елемента. Локальні ж часто широко розповсюджені і лише в окремих районах, при пев­ них ландшафтно-геохімічних умовах стають індикаторами підви­ щених концентрацій хімічних елементів, тобто індикаторами заб­ руднення оточуючого середовища (Алексеенко, 2000). Об’єктивною кількісною геохімічною характеристикою земної кори є середній вміст хімічних елементів, який показує долю (%) даного елемента у масі земної кори (кларки). Користуються тер­ мінами кларки масові, кларки атомні, кларки об’ємні та кларки кон­ центрацій. За особливостями поширення елементів геохімічні аномалії мо­ жуть бути додатні і від’ мні. Перші характеризуються підвищени­ є ми концентраціями елементів-індикаторів, другі - пониженими. Не дивлячись на те, що одними із перших були виявлені несприятливі райони через недостачу в їх межах хімічних елементів Йоду і Флюору, природним від’ємним аномаліям в еколого-геохімічній оцінці територій поки що не надається достатньої уваги. Це в певній мірі пояснюється тим, що, зазвичай, несприятливі еколого-геохімічні умови виникають при забрудненні, а під ними розуміють збільшен­ ня концентрацій певних елементів чи їх сполук. Варто пам’ятати, що від’ємні техногенні аномалії виникають не лише при вилуговуванні елементів. Наприклад, контрастні від’ємні біогеохімічні аномалії Мо виникають при досить значному підви­ щенні в ґрунтах особливо токсичного у даному випадку елементу РЬ. У ґрунтах над окиснювальними металами зменшується вміст оксиґену. За від’ємними аномаліями елементів навіть проводять по­ шуки покладів корисних копалин.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Особливості поширення хімічних елементів у біосфері» з дисципліни «Геофізична екологія»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Ризики, властиві банківським інвестиціям
У Британії сфотографували "нове чудовисько Лохнесське"
Кошмарна сенсація! Де знаходиться - ПЕКЛО?!
Умови виникнення кредитної угоди
Аудит орендованих необоротних активів


Категорія: Геофізична екологія | Додав: koljan (20.04.2013)
Переглядів: 833 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

ry-diplomer.com

узнать больше top-obzor.com

купить отчеты по практике в Самаре