It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 56
Гостей: 56
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економічний аналіз » Організація і методика економічного аналізу

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Аналіз ліквідності та платоспроможності здійснюється за наступними етапами: І. Побудова балансу ліквідності. ІІ. Розрахунок та оцінка показників ліквідності і платоспроможності Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності, та розташованих у порядку зменшення ліквідності із зобов’язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків, і проводиться в наступній послідовності. Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на наступні групи (табл. 12.1). Таблиця 12.1 Групування активів підприємства
Групи Високоліквідні Швидколіквідні Повільноліквідні Важколіквідні Умовне позначення А1 А2 Сума рядків балансу (ф. № 1) Р 220 – Р 240 Р 150 – Р 210 Характеристика Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів

А3

Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) Р 100 – Р 140, та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, Р 250, Р 270 строк сплати якої минув), витрати майбутніх періодів Р 080 Активи, які передбачено використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік)

А4

Примітка: Р 220 – рядок 220

249 Групування зобов’язань підприємства за строками їх погашення наведено в табл. 12.2. Таблиця 12.2 Групування зобов’язань підприємства
Групи Найбільш термінові Короткострокові Довгострокові Постійні Умовне позначення П1 Сума рядків балансу (ф. №1) Р 530 – Р 610 Р 500 – Р 520 Р 480, Р 630 Р 380, Р 430 Характеристика Поточні зобов’язання за розрахунками

П2 П3 П4

Короткострокові кредити та позикові кошти Довгострокові зобов’язання, доходи майбутніх періодів Зобов’язання перед власниками з формування власного капіталу

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥П3; А4 ≤ П4 . Якщо одна або декілька нерівностей системи мають протилежний знак порівняно з оптимальним варіантом, ліквідність балансу не є абсолютною. Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт загальної платоспроможності) показує вартість оборотних активів підприємства, що припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Коефіцієнт швидкої ліквідності (коефіцієнт термінової платоспроможності, коефіцієнт “критичної оцінки”) характеризує, яка частина зобов’язань може бути погашена не лише за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги). Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена активами, що мають абсолютну ліквідність. Нормативні значення цього показника, наведені при різних методиках, повинні дорівнювати або бути більшими 0,2; 0,5; 0,7.

250 Частка оборотних активів у активах визначається шляхом ділення оборотних активів на валюту балансу і показує їх питому вагу у майні підприємства. Наявність виробничих запасів у підприємства характеризує його можливість продовжувати господарську діяльність. Робочий капітал (чистий оборотний капітал) позначається як РК або WC. Перевищення оборотних активів над поточними зобов’язаннями показує спроможність підприємства платити за поточними зобов’язаннями.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства» з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ І МІСЦЕ В НЬОМУ ФІСКАЛЬНО-...
Аудит реалізації сільськогосподарської продукції
ПРИЗНАЧЕННЯ, СТАТУС ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
Класифікація голосних і приголосних звуків
РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ


Категорія: Організація і методика економічного аналізу | Додав: koljan (28.08.2012)
Переглядів: 1430 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

ry-diplomer.com

источник