It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економічний аналіз » Організація і методика економічного аналізу

Методики аналізу фінансового стану
Не дивлячись на певну теоретичну розробку питань методики аналізу фінансового стану, існує потреба у подальшому розвитку наукових поглядів, удосконалення вже відомих підходів до аналізу. Більшість зарубіжних і вітчизняних публікацій останніх років присвячені аналізу окремих фінансових коефіцієнтів. Відповідно, склалося уявлення про методологію аналізу фінансового стану як про сукупність деякого набору фінансових коефіцієнтів, іноді не пов’язаних один з одним. Такий підхід призвів до зниження дієвості аналізу як інструменту наукового обґрунтування управлінських рішень. Логіку аналізу фінансового стану можна пояснити за допомогою схеми (рис. 12.1).

243
Початок звітного періоду ЕП0 Діяльність підприємства в звітному періоді Кінець звітного періоду ЕП1

ФС0

МП1

+ФР

=

МП0

ФС1

З позиції ліквідності та платоспроможності (короткострокова перспектива) З позиції фінансової стійкості (довгострокова перспектива)

Рис. 12.1. Логіка аналізу фінансового стану на підставі фінансової звітності
ЕП – економічний потенціал підприємства (представлений у ф. № 1 “Баланс”); МП – майновий потенціал підприємства (представлений у ф. № 1 “Баланс”); ФС – фінансовий стан підприємства (представлений у ф. № 1 “Баланс” та ф. № 2 “Звіт про фінансові результати”); ФР – фінансові результати за звітний період (представлені у ф. № 2 “Звіт про фінансові результати”)

В основу даної схеми покладено поняття економічного потенціалу підприємства і його перманентної зміни протягом часу. Економічний потенціал

– здатність підприємства досягати поставлені перед ним цілі, використовуючи
наявні у нього ресурси (матеріальні, трудові, фінансові). Формалізований опис економічного потенціалу базується на бухгалтерській звітності, що є моделлю підприємства. У цьому випадку виділяються дві сторони економічного потенціалу: • майновий потенціал (стан) характеризується розміром, складом і

станом активів, якими володіє підприємство. Під час аналізу майнового потенціалу береться до уваги не предметно-речова або функціональна його характеристики, а грошова оцінка, що дозволяє формувати висновки про оптимальність, можливість і доцільність вкладення фінансових ресурсів в активи підприємства; • фінансовий потенціал (стан) визначається досягнутими за звітний період фінансовими результатами, і, крім того, описується певними активними та пасивними статтями балансу, а також співвідношеннями між ними. Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю параметрів. Він є синтетичним показником. Характеристика фінансового потенціалу може бути вико-

244 нана з позиції короткострокової та довгострокової перспектив. В першому випадку аналізують ліквідність та платоспроможність підприємства, в другому – його фінансову стійкість. Аналітична робота проводиться у два етапи: • експрес-аналіз фінансово-майнового стану; • поглиблений аналіз фінансового стану. Основним завданням експрес-аналізу є проведення загальної оцінки фінансово-майнового стану суб’єкта господарювання, виявлення основних тенденцій його зміни. Експрес-аналіз проводиться за даними фінансової звітності, а отже, орієнтований в основному на зовнішніх користувачів. Такий аналіз охоплює чотири етапи: 1. Перевірка показників фінансової звітності за формальними та які-

сними ознаками, на наявність усіх необхідних форм і додатків (відповідність підсумків, взаємна ув’язка показників різноманітних форм звітності). 2. 3. 4. Встановлення характеру змін у складі засобів підприємства та в їх Розрахунок та оцінка динаміки певних відносних показників (коФормування висновків та рекомендацій за результатами проведе-

джерелах, які відбулися в аналізованому періоді. ефіцієнтів), які характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання. ного аналізу. Завданням поглибленого аналізу є детальна характеристика економічного потенціалу суб’єкта господарювання, результатів його діяльності у звітному періоді, а також можливостей розвитку підприємства на перспективу. Він конкретизує, доповнює та розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому рівень деталізації залежить від наявного інформаційного забезпечення, рівня володіння методиками аналізу, часового фактора, наявності технічних засобів для виконання розрахунків, професійних якостей аналітика тощо.

245 В основу методики здійснення поглибленого аналізу фінансового стану покладено поняття економічного потенціалу підприємства і його зміни протягом часу. Програма здійснення поглибленого фінансового аналізу діяльності підприємства може бути наступною: І. Експрес-аналіз фінансово-майнового стану. ІІ. Аналіз економічного потенціалу підприємства. 2.1. Оцінка майнового потенціалу підприємства. 2.2. Оцінка фінансового потенціалу. 2.2.1. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 2.2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. ІІІ. Аналіз розвитку та результативності діяльності підприємства. 3.1. Аналіз руху грошових коштів. 3.2. Аналіз ділової активності підприємства. 3.3. Аналіз фінансових результатів діяльності. 3.3.1. Аналіз рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів. 3.3.2. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. 3.3.3. Оцінка рентабельності діяльності підприємства. 3.3.4. Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”. 3.3.5. Аналіз формування, розподілу та використання чистого прибутку. 3.4. Оцінка стану на ринку цінних паперів. IV. Аналіз імовірності неплатоспроможності та банкрутства підприємства. 4.1. Аналітична оцінка імовірності банкрутства. 4.2. Оцінка можливостей відновлення платоспроможності підприємства. Важливим аспектом, який слід брати до уваги при проведенні поглибленого аналізу фінансового стану підприємства, є соціальна значущість окремих видів діяльності або активів підприємства.

246 Інформаційно-аналітичну основу наведеного порядку поглибленого аналізу складає система показників та інструментарію фінансового аналізу.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Методики аналізу фінансового стану» з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ
Склад – найменша вимовна одиниця
Аудит документального оформлення господарських операцій
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери п...


Категорія: Організація і методика економічного аналізу | Додав: koljan (28.08.2012)
Переглядів: 1066 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

https://agroxy.com