It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 15
Гостей: 15
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Економічний аналіз » Організація і методика економічного аналізу

Прогнозування інвестицій
Важливою проблемою фінансового планування є прогнозування інвестицій. У практиці планування капітальних вкладень існують певні показники, які дають можливість приймати рішення щодо інвестицій. Найголовніші з них такі: • • • • • період окупності інвестицій; середня ставка доходу; чиста теперішня вартість; індекс рентабельності (прибутковості); внутрішня ставка доходу.

Період окупності інвестицій – це кількість років, необхідних для покриття всіх витрат на інвестиційний проект.

214 При порівнянні двох або більше проектів перевага надається проектам з коротшим періодом окупності; при прогнозуванні рівномірних надходжень період окупності розраховується як відношення суми первісних інвестицій до річної суми грошових надходжень.

Середня ставка доходу – це простий бухгалтерський засіб, який показує прибутковість проекту. Суть методу полягає в порівнянні чистих доходів з початковою вартістю проекту. Для цього суму всіх майбутніх чистих доходів ділять на суму середніх інвестицій. Для спрощення розрахунків припускається, що амортизація початкових інвестицій провадиться щорічно рівномірно. Тому, щоб знайти середні, суму початкової інвестиції ділять на два.

Чиста теперішня вартість – це різниця між теперішньою вартістю
майбутніх грошових надходжень та вартістю початкової інвестиції. Щоб визначити чисту теперішню вартість проекту капітальних вкладень, потрібно майбутні грошові надходження дисконтувати за допомогою відповідної ставки дисконту. Потім знаходять різницю між теперішньою вартістю майбутніх грошових надходжень і теперішньою вартістю первісної інвестиції. Якщо теперішня вартість майбутніх грошових потоків вища, то проект варто реалізувати, оскільки він забезпечить отримання прибутку. Якщо навпаки, то проект слід відхилити, тому що він не забезпечить інвестору прибутку.

Індекс рентабельності (прибутковості) – відношення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків до початкової вартості інвестицій. Якщо коефіцієнт прибутковості має значення більше одиниці, то проект рекомендується до використання.

Внутрішня ставка доходу визначається як ставка, що врівноважує початкову інвестицію з теперішньою вартістю майбутнього грошового потоку. Іншими словами, це ставка дисконту, за якої теперішня вартість грошових потоків дорівнює початковій інвестиції, а чиста теперішня вартість майбутніх грошових потоків – нулю.

215

Оцінка ануїтетів. Ануїтет, або довгострокова фінансова рента – це рівновеликі платежі або надходження, здійснювані за рівні проміжки часу протягом певного періоду часу. Кожний окремий платіж, кожне окреме надходження, що входять до складу ануїтету, є його членами. Ануїтетні платежі і надходження можуть бути річними, піврічними, щоквартальними і щомісячними. До ануїтетів належать щомісячні платежі за заставою під нерухомість, орендні платежі, періодичне погашення позик, внески зі страхування тощо. Ануїтети класифікуються на майбутні і теперішні. Відповідно розрізняють майбутню і теперішню вартості ануїтетів.

Ризик – це невизначеність в одержанні доходу взагалі або в одержанні
того розміру доходу від інвестицій, на які розраховує інвестор. Тому при обчисленні очікуваного доходу підприємства враховується ризик. Ризик і дохідність визначаються як дві взаємопов’язані категорії. На думку В. Шарпа, ризик поділяється на систематичний і несистематичний. Систематичний ризик є частиною загального ризику, який залежить від загального стану економіки. Систематичний ризик інколи в літературі називають ринковим ризиком. Несистематичний ризик є ризиком для конкретного інвестора. Кожен підприємець встановлює для себе прийнятий ступінь ризику. Як допустимий ризик можна прийняти можливість повної втрати прибутку від реалізації того чи іншого проекту. Критичний ризик пов’язаний не тільки з втратою прибутку, а й з недоотриманням виручки, коли необхідно витрати компенсувати за свій рахунок. Найбільш загрозливим для підприємства є катастрофічний ризик, що призводить до банкрутства, втрати інвестицій.

Оцінка доцільності інвестицій – це оцінка проектів з ризиком. Очікувані грошові доходи можуть несподівано зрости або зменшитися. Цьому можуть сприяти такі фактори: зменшення або збільшення ставок, під які інвес-

216 туються майбутні грошові потоки; підвищення собівартості товарів, продукції; втрата позицій на ринку.

Для оцінки ризику можна використати кілька методів: статистичний, метод еквівалента певності, аналіз чутливості реагування. За допомогою статистичного методу вивчається статистика втрат і прибутків, які існували на даному чи аналогічному виробництві, встановлюється розмір та частота отримання тієї чи іншої економічної віддачі і складається найбільш вірогідний прогноз на майбутнє. Під економічною віддачею розуміють економічну рентабельність або ефективність витрат, інвестицій, яка розраховується як відношення прибутку до витрат або інвестицій, необхідних для отримання прибутку. Суть методу еквівалента певності полягає в тому, щоб розподілити грошовий потік на певну та ризикову частини. Грошові потоки переводяться в безпечні (певні), потім дисконтуються за безпечною ставкою. За основу, як правило, береться безпечна ставка за державними облігаціями. Щоб визначити еквівалент певності, треба зробити розрахунки в такій послідовності: 1. 2. 3. 4. 5. Визначити очікувані грошові потоки від проекту. Розрахувати фактор еквівалента певності або відсоток очікуваноПомножити величину очікуваних грошових потоків на фактор екВизначити теперішню вартість проекту, дисконтуючи певні гроРозрахувати чисту теперішню вартість проекту шляхом відніман-

го грошового потоку, що є певним. вівалента певності, щоб визначити певні грошові потоки. шові потоки на безпечну ставку дисконту. ня початкових інвестицій від чистої теперішньої вартості безпечних грошових потоків. Якщо значення чистої теперішньої вартості дорівнює нулю або більше за нього, проект можна прийняти для підприємства. У протилежному випадку проект не слід затверджувати.

217

Метод аналізу чутливості реагування дає змогу визначити, як змінюється чиста теперішня вартість проекту в залежності від зміни факторів: обсягу продажу товарів, матеріальних витрат, витрат на оплату праці, дисконтної ставки та інших. За допомогою цього методу можна встановити ризикованість проекту: чим більше відхилення або зміна чистої теперішньої вартості проекту, тим він більш ризиковий.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Прогнозування інвестицій» з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Банківські послуги та їх види
Аудит неоплаченого капіталу
СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ ТА ФОРМОЮ ПЛАТ...
. ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬ...
Аудит збереження запасів


Категорія: Організація і методика економічного аналізу | Додав: koljan (28.08.2012)
Переглядів: 944 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

agroxy.com

прокат ходунков киев

увеличение грудей цена