It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 24
Гостей: 24
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Нерухомість та іпотека » Іпотечне кредитування

Основні фактори величини земельної ренти
Земельна рента — це дохід землевласника, в якому реалізується власність на землю. Оскільки капіталізована земельна рента є основою при визначенні ціни на землю, важливо вивчити всі суттєві фактори, які впливають на її величину. Земельна рента поділяється на абсолютну та диференційну: (1) ЗР = АР + ДР, де ЗР — земельна рента; АР — абсолютна земельна рента; ДР — диференційна земельна рента. Абсолютна земельна рента — це дохід, який дає землевласнику земельна ділянка незалежно від її якісних характеристик (родючості, місцерозташування тощо). Диференційна рента — це додатковий, понад абсолютну ренту, дохід, який дає землевласнику земельна ділянка за рахунок кращих якісних характеристик: вищої родючості, зручності для обробітку, вигіднішого місцерозташування. Розрізняють також диференційну ренту І і диференційну ренту ІІ. Диференційна рента І пов’язана з екстенсивним веденням господарства. Диференційна рента ІІ виникає при переході до вищого рівня виробництва, яким притаманне інтенсивне ведення господарства. Диференційна рента ІІ виростає з диференційної ренти І. 62 62

Економічна оцінка і ціна землі

Отже: ДР = ДРІр + ДРІз + ДРІм + ДРІІр + ДРІІз + ДРІІм, де ДРІр — диференційна рента І за родючістю; ДРІз — те саме, за зручністю для обробітку; ДРІм — те саме, за місцерозташуванням; ДРІІр— диференційна рента ІІ за родючістю; ДРІІз — те саме, за зручністю для обробітку; ДРІІм— те саме, за місцерозташуванням. Таким чином:

(2)

ЗР = АР + ДРІр + ДРІз + ДРІм + ДРІІр + ДРІІз + ДРІІм. (3) 144444444 2444444444 4 3 ДР Виявлені залежності ілюструють матеріали таблиць 2.2.2, 2.2.3 та 2.2.4.

Приклад 3
Ділянка 1 при екстенсивному веденні господарства приносить лише абсолютну ренту в розмірі 76 грн/га (табл. 2.2.2), оскільки має низьку родючість, незручна для обробітку і невигідно розташована. Прибуток при цьому становить 90 грн/га або 6 грн/ц при рівні рентабельності 15,2 %  90 грн 100% = 152 %  . ,    591грн  Ділянки 2 і 3, крім абсолютної ренти, що дорівнює 76 грн/га, приносять відповідно 153 і 457 грн/га диференційної ренти І за родючістю. Прибуток при цьому становить: для 2-ї ділянки — 120 грн/га або 6 грн/ц   120грн при рівні рентабельності 15,2 %  100% = 152 %  , для 3-ї ділянки , 788 грн   — 180 грн/га або 6 грн/ц при рівні рентабельності 15,2 %  180грн  100% = 152 %  . ,    1182грн

Отже, рента є не лише джерелом доходів землевласника. Включення її як статті витрат у собівартість продукції сприяє вирівнюванню умов виробництва з точки зору окупності витрат і робить ділянки різної якості однаково привабливими для орендаря.
63 63

64
Вартість урожаю, грн/га Прибуток, грн/га всього АР Витрати (без ренти), грн/га Рента, грн/га в тому числі Диференційна рента І ДРІм ДРІр ДРІз ВД ВР

Таблиця 2.2.2. Земельна рента від ділянок різної якості (за родючістю, зручністю для обробітку та місцерозташуванням) при екстенсивному веденні господарства

Земельна ділянка

Природна родючість

Урожайніс ть озимої пшениці, ц/га

А. ВІДСТАНЬ ДО РИНКУ ВР = 40 км

1 2 3

низька середня висока

– 153 457 – 153 457 – 153 457 – 153 457

– – – 80 85 95 – – – 80 85 95

– – – – – – 87 100 127 69 80 100

– – – – – – – – – – – –

4 5 6

низька середня висока

Модуль 2. Оцінка нерухомості та інвестиційних проектів

7 8 9

низька середня висока

10 11 12

низька середня висока

І. Відстань до господарського двору ВД = 3 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 15,0 681 515 90 76 76 20,0 908 559 120 229 76 30,0 1362 649 180 533 76 Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів) 15,0 681 435 90 156 76 20,0 908 474 120 314 76 30,0 1362 554 180 628 76 ІІ. Відстань до господарського двору ВД = 0,5 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 15,0 681 428 90 163 76 20,0 908 459 120 329 76 30,0 1362 522 180 660 76 Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів) 15,0 681 366 90 225 76 20,0 908 394 120 394 76 30,0 1362 454 180 728 76

Б. ВІДСТАНЬ ДО РИНКУ ВР = 10 км І. Відстань до господарського двору ВД = 3 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 681 908 1362 Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів) 681 908 1362 ІІ. Відстань до господарського двору ВД = 0,5 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 681 908 1362 681 908 1362 329 345 381 90 120 180 391 410 449 90 120 180 200 378 733 262 443 801 76 76 76 76 76 76 – 153 457 – 153 457 – – – 80 85 95 87 100 127 69 80 100 37 49 73 37 49 73 398 425 481 90 120 180 193 363 701 76 76 76 – 153 457 80 85 95 – – – 37 49 73 478 510 576 90 120 180 113 278 606 76 76 76 – 153 457 – – – – – – 37 49 73

13 14 15

низька середня висока

15,0 20,0 30,0

16 17 18

низька середня висока

15,0 20,0 30,0

19 20 21

низька середня висока

15,0 20,0 30,0

Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів)

22 23 24

низька середня висока

15,0 20,0 30,0

Економічна оцінка і ціна землі

65

Модуль 2. Оцінка нерухомості та інвестиційних проектів

66
Вартіст ь урожаю , грн/га Прибуток, грн/га всього АР Витрати (без ренти), грн/га Рента, грн/га в тому числі Диференційна рента І + ІІ ДРм ДРр ДРз ВД ВР

Таблиця 2.2.3. Земельна рента від ділянок різної якості (за родючістю, зручністю для обробітку та місцерозташуванням) при інтенсивному веденні господарства

Земельна ділянка

Сукупна родючіст ь

Урожайніс ть озимої пшениці, ц/га

А. ВІДСТАНЬ ДО РИНКУ ВР = 40 км

1 2 3

низька середня висока

167 383 722 167 383 722

– – – 106 113 125

– – – – – –

– – – – – –

4 5 6

низька середня висока

7 8 9

низька середня висока

167 383 722 167 383 722

– – – 106 113 125

164 181 211 138 151 171

– – – – – –

10 11 12

низька середня висока

І. Відстань до господарського двору ВД = 3 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 34,0 1544 1029 272 243 76 41,7 1893 1100 334 459 76 53,3 2420 1196 426 798 76 Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів) 34,0 1544 923 272 349 76 41,7 1893 987 334 572 76 53,3 2420 1071 426 923 76 ІІ. Відстань до господарського двору ВД = 0,5 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 34,0 1544 865 272 407 76 41,7 1893 919 334 640 76 53,3 2420 985 426 1009 76 Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів) 34,0 1544 785 272 487 76 41,7 1893 836 334 723 76 53,3 2420 900 426 1094 76

Б. ВІДСТАНЬ ДО РИНКУ ВР = 10 км І. Відстань до господарського двору ВД = 3 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 1544 1893 2420 Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів) 1544 1893 2420 ІІ. Відстань до господарського двору ВД = 0,5 км Земельні ділянки, незручні для обробітку (VI група полів) 1544 1893 2420 1544 1893 2420 703 735 773 272 334 426 783 818 858 272 334 426 489 741 1136 569 824 1221 76 76 76 76 76 76 167 383 722 167 383 722 – – – 106 113 125 164 181 211 138 151 171 82 101 127 82 101 127 841 886 944 272 334 426 431 673 1050 76 76 76 167 383 722 106 113 125 – – – 82 101 127 947 999 1069 272 334 426 325 560 925 76 76 76 167 383 722 – – – – – – 82 101 127

13 14 15

низька середня висока

34,0 41,7 53,3

16 17 18

низька середня висока

34,0 41,7 53,3

19 20 21

низька середня висока

34,0 41,7 53,3

Земельні ділянки, зручні для обробітку (I група полів)

22 23 24

низька середня висока

34,0 41,7 53,3

Економічна оцінка і ціна землі

67

68
Рента, грн/га ДРІз ВД ВР ДРІІр ВД ВР ДРІм ДРІІз ДРІІм Всього

Таблиця 2.2.4. Склад земельної ренти, грн/га

Модуль 2. Оцінка нерухомості та інвестиційних проектів

Земельна ділянка

АР

ДРІр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

– 153 457 – 153 457 – 153 457 – 153 457 – 153 457 – 153 457 – 153 457 – 153 457

– – – 80 85 95 – – – 80 85 95 – – – 80 85 95 – – – 80 85 95

– – – – – – 87 100 127 69 80 100 – – – – – – 87 100 127 69 80 100

– – – – – – – – – – – – 37 49 73 37 49 73 37 49 73 37 49 73

167 230 265 167 230 265 167 230 265 167 230 265 167 230 265 167 230 265 167 230 265 167 230 265

– – – 26 28 30 – – – 26 28 30 – – – 26 28 30 – – – 26 28 30

– – – – – – 77 81 84 69 71 71 – – – – – – 77 81 84 69 71 71

– – – – – – – – – – – – 45 52 54 45 52 54 45 52 54 45 52 54

243 459 798 349 572 923 407 640 1009 487 723 1094 325 560 925 431 673 1050 489 741 1136 569 824 1221

Економічна оцінка і ціна землі

Дані табл. 2.2.2 засвідчують, що на величину ренти впливає належність земельної ділянки до групи поля, визначеної його рельєфом, конфігурацією та довжиною гонів. Краща група поля (у даному разі І порівняно з VI) дає економію коштів при виконанні механізованих робіт і тим самим зумовлює диференційну ренту І за зручністю для обробітку: від ділянки 4 — 80 грн/га (156 грн/га – 76 грн/га), від ділянки 5 — 85 грн/га (314 грн/га – 76 грн/га – 153 грн/га) і від ділянки 6 — 95 грн/га (628 грн/га – 76 грн/га – 457 грн/га). Це засвідчує, що диференційна рента за зручністю для обробітку залежить не лише від групи поля, а й від його родючості, точніше, від його врожайності. Чим вища врожайність (а звідси й більший обсяг механізованих робіт), тим повніше проявляються переваги ділянок, зручних для обробітку, порівняно з незручними. Різна відстань земельних ділянок від госпдвору підприємства визначає диференційну ренту за місцерозташуванням, зумовлену економією на переїздах і транспортних витратах (земельні ділянки 7 – 12). Вигоди сприятливого місцерозташування вищі щодо земельних ділянок, виробництво на яких потребує більших витрат коштів і праці, тобто вони є більш урожайними і незручними для обробітку (порівняйте ділянки 9 і 10). Відстань від земельної ділянки до госпдвору – не єдиний фактор ренти за місцерозташуванням. На її величину також впливає відстань між підприємством та ринком. Земельні ділянки з 13 по 24 включно відрізняються від перших 12 лише значно ближчим розташуванням до ринку, що й визначило відповідну ренту І за місцерозташуванням: від 37 до 73 грн/га залежно від урожайності (вища врожайність передбачає більші обсяги перевезень сільськогосподарської продукції на ринок, а при більших обсягах перевезень повніше виявляються переваги місцерозташування). Диференційної ренти ІІ при екстенсивному веденні господарства не існує. В табл. 2.2.3 відображені результати інтенсифікації виробництва і зумовлені ними зміни диференційної ренти. Ділянка 1 при інтенсивному веденні господарства, крім абсолютної ренти, що дорівнює 76 грн/га, приносить ще 167 грн/га диференційної ренти ІІ за родючістю, зумовленої додатковими вкладеннями капіталу. Прибуток при цьому зростає з 90 грн/га до 272 грн/га, або до 8 грн/ц при рівні рентабель 272 грн  100% = 214 % . Склад земельної рен, ності 21,4 %   1272грн  ти всіх інших ділянок наведено в табл. 2.2.4.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Основні фактори величини земельної ренти» з дисципліни «Іпотечне кредитування»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Кредитний договір — основа кредитних взаємовідносин
ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
ГОЛОВНІ РИНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ


Категорія: Іпотечне кредитування | Додав: koljan (21.05.2012)
Переглядів: 751 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

http://bestseller.reviews

https://topobzor.info

В интеренете нашел классный веб сайт про направление создание сайта интернет магазина.