It's easy with us

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0ИЦ BoBines

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Фінанси » Фінансовий облік (облік активів)

Облік орендних операцій з основними засобами
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів і її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 14 “Оренда”.
П(С)БО 14 не поширюється на такі операції:
· орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок);
· угоди щодо використання авторських і суміжних прав;
· угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів.
Підприємство, що взяло будь-яке майно в оренду, вважається орендарем, а той, хто надав це майно, — орендодавцем. У ролі сторін таких відносин можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.
Оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.
Означені відносини регулюються договором оренди. У ньому обговорюються склад і вартість переданих в оренду об’єктів основних засобів, розмір орендної плати, тривалість оренди, обов’язки сторін з виконання договірних умов.
Виходячи з умов, на яких орендарю передається орендодавцем у користування власність, оренда поділяється на операційну й фінансову.
Операційна оренда — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їхньому власнику після закінчення строку орендної угоди. При цьому право власності на орендовані засоби залишається в орендодавця протягом усього строку дії договору оренди.
Прийняті в операційну оренду основні засоби зараховуються на позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за вартістю, що зазначається в договорі.
Регістрами аналітичного обліку таких основних засобів є копія інвентарної картки об’єкта або витяг з інвентарної книги, що повинні бути додані бухгалтерією орендодавця до акта приймання-передачі орендованих об’єктів. Ці картки (витяги) зберігаються бухгалтерією орендаря окремо.
Прийняті в операційну оренду основні засоби обліковуються в орендаря за інвентарними номерами орендодавця.
Нарахування амортизації об’єкта розглядуваної оренди здійснюється орендодавцем. Належна за користування першим плата в орендаря визнається іншими операційними витратами відповідного звітного періоду.
Витрати орендаря на поліпшення такого об’єкта відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення інших необоротних активів, які обліковуються на субрахунку 117 “Інші необоротні матеріальні активи” (із заведенням окремої інвентарної картки) і щодо них нараховується знос прямолінійним або виробничим методом.
На підставі документів, що засвідчують повернення об’єкта орендодавцю, бухгалтерія орендаря списує його з позабалансового рахунка 01 “Орендовані необоротні активи” та вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку (витяг) і зберігає разом з актом приймання-передачі.
Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигод, пов’язаних із правом користування та володіння активом.
Оренда, відповідно до П(С)БО 14 “Оренда”, вважається фінансовою за наявності хоч би однієї з наведених нижче ознак:
1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
2) орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;
3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;
4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість
об’єкта оренди.
Мінімальні орендні платежі — платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості податків, що мають бути сплачені орендодавцем, і непередбаченої орендної плати), збільшені на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.
Гарантованою ліквідаційною вартістю є:
1) для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов’язаною з ним стороною;
2) для орендодавця — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантію.
Орендар відображає в обліку одержаний у фінансову оренду об’єкт бухгалтерським записом:
Д-т 10 “Основні засоби”
К-т 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” — за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.
Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об’єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу (доходу від реалізації необоротних активів).
Основні бухгалтерські проведення з фінансової оренди наведені в табл. 5.30.
Таблиця 5.30
ФІНАНСОВА ОРЕНДА (ЛІЗИНГ)
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
А. У орендодавця
1 Списано з балансу знос переданих в оренду основних засобів 131 “Знос основних засобів” 10 “Основні засоби” 20 000
2 Списується залишкова вартість 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів” 10 “Основні засоби” 130 000
3 Відображається заборгованість за основні засоби, передані в оренду в сумі залишкової вартості 161“Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду” 742 “Дохід від реалізації необоротних активів” 130 000
4 Відображено щомісячну суму, що підлягає відшкодуванню частини вартості амортизованого об’єкта фінансової оренди 377“Розрахунки з іншими
дебіторами” 161“Заборгованість за майно, що
передано у фінансову оренду” 10 000
5 Нараховано платіж як винагороду за передане майно в оренду 373 “Розрахунки по перерахованих доходах” 732“Відсотки одержані” 1500
6 Отримано кошти в погашення залишкової вартості об’єкта фінансової оренди 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 377 “Розрахунки
з іншими дебіторами” 10 000
7 Отримано винагороду 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 373“Розрахунки по перерахованих доходах” 1500
8 Визначено фінансовий результат:
а) у частині передачі об’єкта 793 “Результати іншої звичайної діяльності”
742 “Дохід від реалізації необоротних активів” 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”
793 “Результати іншої звичайної діяльності” 130 000
б) у частині одержаного доходу (винагороди) 732 “Відсотки
одержані” 793 “Результати іншої звичайної діяльності” 1500
Закінчення табл. 5.30
№ Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д-т К-т
Б. У орендаря
1 Отримано у фінансову оренду основний засіб 10 “Основні засоби” (орендовані) 531 “Зобов’язання фінансової оренди” 130 000
2 Нараховано амортизацію 23 “Виробництво” 131 “Знос основних засобів” (орендованих) 10 000
3 Відображено суму винагороди орендодавцю 23 “Виробництво” 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 1500
4 Нараховано щомісячну суму частини вартості об’єкта фінансової оренди 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” 10 000
5 Погашено заборгованість із винагороди 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 1500
6 Те ж з орендної плати 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 10 000
7 Викуплено об’єкт оренди після закінчення строку договору за залишковою вартістю 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 70 000
8 Перехід об’єкта оренди у власність орендаря після закінчення строку фінансової оренди 10 “Основні засоби” (власні) 10 “Основні засоби” (орендовані) 130 000
9 Одночасно відображено суму нарахованого зносу 131 “Знос основних засобів” (орендованих) 131 “Знос основних засобів” (власних) 60 000

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Облік орендних операцій з основними засобами» з дисципліни «Фінансовий облік (облік активів)»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Якість управління матеріально-технічними ресурсами
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В МЕХАНІЗМІ ВАЛЮТНОГО ...
РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ


Категорія: Фінансовий облік (облік активів) | Додав: koljan (01.04.2012)
Переглядів: 1809 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
BoBines

Наш полезный сайт со статьями про станозолол.
также читайте biceps-ua.com

protege.kiev.ua